ตัวละครหลัก "รามาวตาร"  

 
 

พระนารายณ์

Pha Narai

นนทุก

Nonthuk

พระราม

Pha Ram

นางสีดา

Nang Sida

ทศกัณฐ์

Tosakanth

 

พระลักษมณ์

Pha Lak

หนุมาน

Hanuman

 

สุครีพ

Sukrip

พาลี

Pali

พิเภก

Pipake

ไมยราพ

Maiyarap

รณพักต์

Ronnapuk

สุพรรณมัจฉา

Supunnamucha

ฤๅษีสุธรรม

Suthama The Sage

มารีศ

Maris

สัมนักขา

Sammanakkha

อากาศตะไล

Akashtalai

ผีเสื้อสมุทร

Phisue Samut

 
 
 
 
 

รามเกียรติ์ จิตรหรรมแห่งรัตนโกสินทร์

ยาวที่สุดในโลก

มีผู้ชมหลายล้านคนต่อปี

Ramakien, the great murals of the rattanakosin Kingdom,

the world’s longest murals

viewed yearly by millions of people.