ความเป็นมาของ "รามาวตาร"  

เมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ มีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติให้จำเริญ มั่นคงสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กวีประจำราชสำนัก ร่วมกันแต่งบทละครเรื่อง "รามเกียรติ์" เมื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้ว จึงให้ตราเป็นบทละครไว้สำหรับพระนคร และต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเขียนจิตรกรรมเรื่อง “รามเกียรติ์”ไว้รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

จวบจนปัจจุบัน ได้รับการสืบสานต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าสู่คนรุ่นใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ จิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ให้โลดแล่น เหมือนมีชีวิต

When King Phutthayotfa Julalok The Great, or Rama I, founded Rattanakosin as the capital of Siam, he presided over saw a glorious renaissance of art and culture that would forever stand the test of time. The King commissioned court poets to author an epic “Ramakien”. After royal consideration it was proclaimed as the national play, and during the early part of The Rattanakosin Period, Ramakien murals were painted along the cloister walls surrounding The Temple of The Emerald Buddha, at The Grand Palace.

Today we have inherited this legacy of intangible cultural heritage, and we pass its value on to the next generation, by bringing those murals to life.

 

ห้องภาพ 360 องศา

"รามเกียรติ์"

จิตรกรรมแห่งรัตนโกสินทร์

ยาวที่สุดในโลก มีผู้ชมหลายล้านต่อปี

Ramkien the Mural painting of Rattanakosin.
Longest Thai Treadition Painting in the World.