อิทธิพลจากรามเกียรติ์  

 
 

เคยเห็น เคยได้ยิน อะไรแบบนี้กันบ้างหรือเปล่า? รู้ไหม? ว่าชื่อเรียกอะไรๆเหล่านี้มีที่มาจากอะไร

Have you seen or heard of these phrases or names?
Do you realize where they come from?

 

นี่คืออิทธิพลจาก

"รามเกียรติ์"

ในวิถีชีวิตคนไทย

These are the influencess of

"Ramayana" or "Ramakien"

on Thai people's way of life.

 

นไทยรู้จักเรื่องราวของพระราม องค์อวตารของพระนารายณ์ หรือ รามาวตาร ในชื่อ "รามเกียรติ์" ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมหากาพย์รามายณะ คัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปรากฏหลักฐานว่า "รามเกียรติ์" มีอิทธิพลต่อความคิด วิถีชีวิตคนไทยมาเนิ่นนานดังเห็นได้จาก ชื่อบ้านเมือง คติการขนานนามพระมหากษัตริย์ งานศิลปกรรม การละเล่น การแสดงต่างๆ มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

 

เป็นแรงบันดาลใจครูช่างไทยมาแต่โบราณ

เป้นโขนเรือในกระบวนเรือพระที่นั่งอันงดงามวิจิตร

เป็นพระนามพระมหากษัคริย์

เป็นสกุลช่างไทยที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาต่อๆกันมา

เป็นมหรสพ เอกลักษณ์ของคนไทย

เป็นที่มาของสำนวนไทย

เป็นชื่อสถานที่สำคัญ

เป็นชื่อแม่ไม้มวยไทย

เป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

เป็นชื่อเรียกตัวอักษรไทย

 
 

ถอดประสบการณ์ "รามาวตาร"

 
 

บันทึกประสบการณ์

Totle size : 76.0 MB