ข่าวประชาสัมพันธ์  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแสดงโขน การเคลื่อนไหว ร่ายรำของตัวละคร จากคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กิจกรรม Workshop ความรู้เรื่องรามเกียรติ์และท่าทางโขน เมื่อวันที่ 21 -22 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็น 2 วัน ที่อัดแน่นด้วยความรู้ และประสบการณ์ดีๆ จริงๆ

วันแรกเป็นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรามเกียรติ์ในภาคเช้า และ งานแอนิเมชั่นจากแอนิเมเตอร์รุ่นพี่ๆ ในภาคบ่าย วันนั้นก็จะนั่งกันนิ่งๆ หน่อย

วันที่ 2 เป็นความรู้เรื่องท่าทางโขน ซึ่งครูโขนละคร ทั้งพระ นาง ยักษ์ ลิง ท่านจัดเต็มกันสุดๆ เรียกว่ามีความรู้เท่าไหร่ ให้หมด

เหล่าแอนิเมเตอร์รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่างานนี้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ดีๆ กันเต็มเปี่ยม ไม่คิดว่าเรื่องรามเกียรติ์ เรื่องโขน จะสนุกสนานได้ขนาดนี้
แต่ละคนออกท่าออกทางกันแบบไม่มีใครอายใคร

คณะทำงานต้องขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุกท่านที่กรุณามาถ่ายทอดความรู้ ใน 2 วันนี้ อย่างยิ่ง

วันนี้ ขอนำภาพบรรยากาศของ 2 วันนั้น มาฝากกันก่อน 
ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะทยอยเล่าให้ฟัง ในโอกาสต่อๆ ไป 

The story on the wall
เปิดตัวแอนิเมชันรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแสดงโขน การเคลื่อนไหว ร่ายรำของตัวละคร จากคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วธ.พร้อมฉายแอนิเมชั่น รามเกียรติ์ ตอน “รามาวตาร” เชิญชวนประชาชน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมฉลองโขนไทยได้ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ