ข่าวประชาสัมพันธ์  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

แอนิเมชั่นฝีมือคนไทย จากจิตรกรรมไทย เหตุผลที่เลือกจิตรกรรม “รามเกียรติ์” รอบพระระเบียงพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้นแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น “รามาวตาร” มีอยู่ 2-3 เรื่องหลักๆ

ข้อแรก รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เขียนจิตรกรรม "รามเกียรติ์" ฉบับนี้ไว้ โดยมีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเผยแพร่คติธรรม ข้อคิดต่างๆ ในวาระแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

ข้อสอง ในรัชกาลต่อๆ มา ทรงตระหนักถึงความสำคัญไม่แพ้กัน โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมในโอกาสต่างๆ เรื่อยมา ซึ่งครั้งสำคัญที่สุดคือ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

แต่อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมก็ยังเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หากไม่มีการบันทึกภาพไว้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้เห็นฝีมือช่างชั้นครูมีปรากฏอยู่ในทุกวันนี้

และข้อสาม เราเห็นว่าภาพยนตร์เป็นสื่อร่วมสมัย อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ จึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยรักษาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้

เราหวังว่างานสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น “รามาวตาร” ครั้งนี้ จะสร้างโลกของงานจิตรกรรมไทย ให้เคลื่อนไหว ดูมีชีวิต และยังเป็นการบันทึก อนุรักษ์ฝีมือช่างชั้นครูของไทยไว้ด้วยศิลปะของภาพถ่ายและภาพยนตร์ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ชื่นชมสืบไป

The story on the wall
เปิดตัวแอนิเมชันรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแสดงโขน การเคลื่อนไหว ร่ายรำของตัวละคร จากคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วธ.พร้อมฉายแอนิเมชั่น รามเกียรติ์ ตอน “รามาวตาร” เชิญชวนประชาชน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมฉลองโขนไทยได้ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ